BIP-koder från ArchiCAD.

Håkan Nyander -

I de filer som levereras eller har levererats från Graphisoft Sverige finns inga parametrar som är förberedda för BIP-export. From ArchiCAD 19 levereras en XML fil som är förberedd med grundparametrar och upplägg för ett fåtal parametrar som ska exporteras för med BIP

Du kan ladda ner en PDF här som beskriver hur du går tillväga.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk