ArchiCAD 17. Smart hantering av SB11s lagerändelse med Renovation tool

Håkan Nyander -

 

Svenska versionen av ArchiCAD 17 har fått en smart lösning på det eviga dilemmat med korrekta kodändelser i lagernamnet vid DWG-ex­port. Lösningen innebär att ArchiCAD själv lägger till status för bygg­elementet i SB11s lagerkod – oavsett vad som ursprungligen funnits / stått i ArchiCADs lagernamn.

Upplägg i modellen

Först och främst bör man använda sig av SB11s lagersystem (finns i den svenska startfilen), eller åtminstone ha ett system där början av ArchiCADs lagernamn baseras på 10 tecken. SB11 har ursprungligen 11 tecken där det sista tecknet beskriver en status för bygglementet. Tecken nummer 11 hanteras per automatik vid en DWG-export fr o m svenska AC 17 om man använder sig av Renovation Tool.

 Image_092.jpg

 

Inställningar i modellen

Lagerval för verktyg och modellering görs som vanligt men man ska va­ra noga med att ställa in korrekt beskrivning av status på byggelemen­ten under Renovation tools inställningar. Tillhör byggelementet New-, Existing- eller Demolished-kategorin?

 Image_093.jpg

Om man inte öppnar en befintlig modellfil utan väljer att modellera byggnaden från scratch behöver man ha Renovation-paletten framme för att kunna rita ett Nytt- eller Rives-objekt (Window – Palettes – Re­novation). Det går nämligen inte att ändra Befintlig-statusen under verktygets huvuddialog innan objektet är utritat. Om detta är en fea­ture eller en bug vill jag låta vara osagt, det är dock rapporterat till ut­vecklarna sen länge.

 Image_096.jpg

Inställningar i DXF – DWG Translatorn

När det blir dags att exportera till DWG ska inställningarna enligt bil­derna vara aktiva under DXF-DWG Translatorns-dialog, för att Reno­vation Tools SB11-status automatiskt ska läggas till den befintliga la­gerkoden.

1. Se till så att Cut Layer name after 10th character är aktiv; klicka på Reload Functions-knappen om inte SB11 Compliant Layer Name syns under inställningsfliken Custom functions – Save Extras.

 Image_094.jpg

2. Kontrollera även att Custom Renovation Tags är aktiv och inställt enligt standard, dvs. E för Existing, N för New och R för Demolished, och så ska bokstaven hamna efter det 10e tecknet i SB11s lagerkod (postfix).

Om man inte vill använda det nya smarta systemet kan man givetvis avaktivera Use custom tag to indicate renovation status och återgå till systemet som används i svenska ArchiCAD 16 eller äldre versioner. Om man väljer detta alternativ måste alla byggelement ligga i individuella lager per befintligt, nytt och rives. Dessutom måste användaren manu­ellt se till så att alla ArchiCAD-lager har en lager-lagerregel tilldelad för att det ska fungera i ”den andra CAD-världen”.

Image_095.jpg

 

 

Susanne Olsson

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk