Hur gör jag om jag har olika våningshöjder i moduler?

Håkan Nyander -

Följande är den praxis som fungerar bäst och används ute på kontoren enligt mina undersökningar:
 
Ex:
3 olika lägenhetskomplex görs i 3 olika pln-filer.
Lägenhetskropp A har std. våningshöjd 3500 mm (pln-fil A)
Lägenhetskropp B har std. våningshöjd 5500 mm (pln-fil B)
Lägenhetskropp C har std. våningshöjd 6000 mm (pln-fil C)
 
De modelleras och hanteras individuellt i sina respektive pln-filer, därefter flyttas huskropparnas individuella våningar in i en sammanställningsfil där marken modellerats på våning 0
och alla övriga våningar i sammanställningsfilen är 6000 eftersom man ställer in det efter den högsta våningshöjden i de olika huskropparna.
 
Alla huskropparnas nedersta våning placeras på våning 1 i sammanställningsfilen, hämtas in som individuella hotlink modules, deras våning 2 på sammanställningsfilens våning 2 etc.
Därefter sammanfogar man respektive huskropps våningar med hjälp av 3D-vyn, den feta markeringsramen runt huskropp, A (B resp. C), normalläget på i grupperingsalternativet, genom att snäppa våning 2s botten till topp av våning 1 osv. osv.
 
Därefter kan man göra 1 av 2 val för dokumentationshanteringen.
Val 1:
Utvinna sit.plan, kompletta fasadvyer, kompletta sektioner från sammanställningsfilen men hämta planer  - då behöver man kanske inte organisera och spara de individuella huskropparnas våningsplaner tillsammans med Floor plan cut plane i sammanställningsfilen, detaljer, individ hussektioner etc från de respektive pln-filernas arbetsvyer till sammanställningsfilen layouter.
 
Val 2:
Hämta den mesta dokumentationen till layouterna från sammanställningsfilen, inkl. planer för respektive komplex våning:
Då måste man med hjälp av Floorplane cutplane spara 1 individuell arbetsvy per huskropps våning. Man får alltså 3 st planvyer per huskropp per våning.
 
Dessa arbetsvyer sammanfogas sen på layouten och man kan då representera varje våning korrekt i x/y led samt den faktiska våningsplanen oavsett om de ligger på olika totalhöjd i sammanställningsmodellen.
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 
 
Några kontor har valt att göra en ny våning för varje bjälklagshöjd om det är enligt mitt exempel ovan med olika huskroppar som har olika våningshöjder, och nyttjar den tekniken i stället när de placerar in de olika huskropparnas våningar via Hotlink Modules.
 
Det blir lite fler våningar att döpa i detta fallet, men det blir enklare med arbetsvyer utan att behöva trixa med Floor plan cut plane per individuell våningsrepresentation - det enda som behöver trixas med för arbetsvyerna är inzoomningen på rätt våningsplan för att det ska bli lättare när man placerar dem individuellt på layouterna.


Susanne Olsson
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk