FAQ EcoDesigner

Håkan Nyander -

Varför kan jag inte installera EcoDesigner?
Sv: Du måste ha senaste build/patch för ArchiCAD. Du hittar den via menyn Help/Check for updates i ArchiCAD.

Fungerar EcoDesigner med äldre Macar?
Sv: Nej! Du måste ha en Mac med Intelprocessor.

Varför är Ecodesigner i menyn Design/Design Extras grå och ej åtkomlig?
Sv: Ditt hårdvarulås har ej uppdaterats för att fungera med EcoDesigner. Förutsatt att du köpt programmet via Graphisoft så kan du ladda ditt lås.

Var hittar jag en manual för EcoDesigner?
Sv: Den finns som pdf och efter installation lägger den sig på din dator: Graphisoft/ArchiCAD 15/Documentation

Är EcoDesigner ett eget program?
Sv: EcoDesigner är ett tilläggsprogram till ArchiCAD, dvs man får köpa till EcoDesigner separat och installera på sin dator. Det är kopplat till hårdvarulås-numret på ArchiCAD licensen. När man sen kör ArchiCAD så finns EcoDesigner i menyval 
Design/Design Extras. EcoDesigner kan ej köras som egen applikation utanför ArchiCAD.

Kan jag gå en kurs i EcoDesigner?
Sv: Ja. Kontakta ditt lokala Graphisoft kontor för datum och pris via länk ovan.

Vad är det för skillnad på VIP Energy och VIP+?
Sv: VIP Energy är den internationella varianten av VIP+ Skillnaden är att
VIP+ har jämförelser med svenska och norska normer.

Vad är skillnaden mellan EcoDesigner och VIP+?
Sv: VIP+ och EcoDesigner använder samma beräkningskärna En fysikalisk beräkningskärna som med utgångspunkt från en klimatfil räknar ut energiåtgången timme för timme över hela året. Man kan få en klimatfil från vilken plats som helst i världen. Beräkningen sker sekundsnabbt jämfört med andra program som kan ta
en timme på sig för att beräkna ett större objekt.

Ecodesigner är anpassat för arkitekter så att de snabbt ska kunna få
feedback på sin design. Installationsbitarna är förenklade. Utdata:
Hur mycket koldioxidutsläpp byggnaden genererar 
Hur mycket energi byggnaden behöver för uppvärmning och kyla 
Redovisas på årsbasis och uppdelat per månad

VIP+ har många fler inställningsmöjligheter vad gäller installationerna
så att en energiexpert ska kunna finjustera inställningarna på områden
som ligger utanför den vanlige A-husprojektörens normalkompetens.
Utdatan är mycket mer uppspaltad och detaljerad samt innehåller 
jämförelser med svenska normer.

En EcoDesignerfil (.vut) som exporterats från ArchiCAD kan importeras 
till VIP+ för energiberäkning. Då behöver man ej göra några ytterligare
inmatningar av mått och ytor eftersom geometrin redan är genererad 
i ArchiCAD. 
 

Kan VIP+ ta in andra filformat än “vut?? 
Sv: Nej

Varifrån kommer klimatfilerna, SMHI?
Sv: Klimatfilerna är sammanvägning mellan olika internationella klimatdatabaser som används vid forskning. Strusoft har en tjänst där vi tillhandhåller klimatfiler ?VIP-Energy Climate data?. Den tjänsten är integrerad i EcoDesigner.

Räknar EcoDesigner med träd i ArciCAD för skuggning av fasad?
Sv: Inget yttre från ArchiCAD påverkar EcoDesigner. Träd eller kullar osv, har ingen påverkan för beräkningen. I EcoDesigner gör man egna inställningar för hur skuggade de olika  fasaderna är och terräng typ där byggnaden står.

EcoDesiger och Studentversion av ArchiCAD?
Sv: En kostnadsfri nedladdning av EcoDesignerför studenter och lärare finns. Resultatbladet innehåller en vattestämpel i samma anda som ArchiCAD’s studentversion.


Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk