Varför kan jag inte koppla upp mig mot mitt Teamwork projekt som ligger på min server som är igång i ArchiCAD 13, 14 och 15?

Support -

 I ett Teamwork projekt i ArchiCAD 13, 14 samt 15 kan man välja på vilken partition projektmappen skall ligga. För att Teamwork skall fungera så måste projekt mappen ligga på en partition som EJ är någon av följande alternativ.

1. En extern hårdisk
2. En "Mounted" nätverksenhet.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk