Viktig info svenska ArchiCAD 17 startfil

Håkan Nyander -

För att ladda ner som PDF, klicka HÄR

 

 

ArchiCAD 17, svensk utgåva.Programnyheter


ArchiCAD version 17s kompletta lista över programnyheter hittar ni antingen under huvudmenyn
Help->ArchiCAD Help-menyn->”ArchiCAD 17 new features”-kapitlet eller i ”02 AC 17 Reference
Guide.pdf” under kapitlet ”ArchiCAD New Features”. Detta dokument finns under ”ArchiCADprogrammappen->
Documentation->02 AC 17 Reference Guide.pdf”. I korthet har ni de stora
programförändringarna här;

• Automatiska modellbaserade kopplingar av konstruktionselement. Building Materials, ett
  system som kopplar samman mönster från fyllningar med 3D-material (numera Surfaces) med
  läkningshierarki och termiska egenskaper. Av detta får man intelligenta 3D konstruktionselement
  med detaljerade prioriteringar av Building Materials.
• Väggar och pelare kan numera få automatiska höjder i förhållande till våningar. Därefter kan
  man justera elementen till närmsta stomme av bjälklag ovan och under elementen (Building
  Materials prio).
• Väggars referenslinje kan placeras olika i förhållande till kompositer, utsida/insida av vägg eller
  utsida/ insida av stomme.
• Förbättringar i Attribut-hanteringar.
• Energiutvärderingar: En förenklad version av EcoDesign inkluderat i ArchiCAD - som läser B.Ms
  (Building Materials) termiska egenskaper. Detta gör det enkelt för användaren att testa olika
  byggnadsskalalternativ.
• Förbättrad hantering av zonverktygets inmatning.
• Ett mer visuellt sätt att placera ut dörrar och fönster. De kan även placeras i förhållande till yta
vägg eller stomme vägg.
• Litteran som läser BMs.
• Ytterligare förbättringar gällande IFC-hantering med fler inställningar för Psets mm.


Läs mer i Graphisofts nyhetsmaterial och se alla filmer som ligger på archicadwiki.com.

Svenska startfiler
Förändringar har skett med våra startfiler. Från att ha varit 5 - 6 stycken har vi i version 17 endast
en svensk startfil. Filen är en sammanslagning av de tidigare förenklade och utökade mallarna
där default i dag har en favoritpalett baserad på båda lagerlistor. I övrigt innehåller SB11 startfilen
följande:


• Lagernamn enligt SB11s tabell 4.23a. (2.222a)(utg. 2) med logiska lagerkombinationer.
• View Sets med standardskalor, typiska lagerkombinationer och ritningsutseenden för
  förslagshandlingsstadiet.
• Standardiserade verktygsinställningar med till exempel förinställda penntjocklekar och lager.
  Dessa fabriksinställningarna, tillsammans med andra förinställningar, finns även att tillgå i
  ”Favorites”-paletten (åtkomst i ArchiCAD via ”Windows->Palettes->Favorites” om inte std.
  svenskt Work Environment används).
• Optimerade translatormallar (s.k. .xml-filer) med typiska regler fungerande för DWG-utsparning
  mellan arkitektkontor och underkonsulter på den svenska marknaden:
  1. en translator för SB11 export vid användande av Renovation Tool i ArchiCAD (deafult
  export-translator och har "_RT" i namnet). man behöver då ingen styrning av pennor för ex.
  dörrars, fönsters, takfönsters eller curtin walls status (E/R/N) utan detta styrs med hjälp av
  status i Renovation Tool
  Nytt för AC 17 är att lagerna från AC-filen vid en export skapas via Renovation Tools, dvs
  AC skapar befintlig/nytt/riv-lager beroende på vad elementet är satt som i Renovation tool.
  Inkluderat är också en länktillgänglig DWG-fil som fungerar för SB11-mallen.
  Läs mer om DWGs lagerhantering i PDFen " AC17 Info DWG lager- och pennkonvertering"
  (finns i roten på DVDn och som fil på vår supprotsida).
  2. en translator som fungerar enligt ArchiCAD 16 eller äldre, dvs. val av F-/D-/TF-/CW-favorit
  med korrekt status (riv etc) ställer in objekts pennummer och skickar den därmed till korrekt
  AutoCAD-lager. Translatornamnet innehåller "_EJ RT".
  3. och en default för import av dwg enligt SB11-systemet (denna är en kopia av "_EJ RT",
  utöver de translatorer som även finns i den internationella versionen.
• Layoutmallars ritram och rithuvud enligt SIS-standard.
• Layoutlägets ritningslayouter med svensk numreringsstandard, automattext och färdiga
  pappersstorleksmallar.
• Schedules (listorna) DSS 81 73 40 (utgåva 2) och FSS 81 81 06 (utgåva 3) utvecklade enligt
  svenskt standardutseende.


SB11-mallens uppdateringar


Följande har förändrats i ArchiCAD 17s SB11 startfil:


• Alla lager som tidigare låg separat i Utökad nybyggnad och Förenklad har slagits samman
i en fil. Detta gör att man vid start av nytt projekt har båda filers lager och kan kontrollera
lagertilldelningen via favorit i favoritpaletten - element med enkla attribut tillhör generellt
förenklad lagerstruktur, element med komplexa attribut tillhör utökad lagerstruktur.
Lagerna har även separerats via lagerdialogens Extension-kolumn. Detta gör att man innan
projektering kan radera antingen de förenklade eller de utökade lagerna och därefter uppdatera
lager i favoriterna.
• Utökad ombyggnads starfil har försvunnit då AC 17-filen är inställ till att skapa nya
lager per auto vid en DWG-export - så länge man använder sig av Renovation Tools tre
inställningsalternativ för filens element, befintligt, nytt och rives. DWGn som ligger i bakgrunden
och som man använder vid export ser till så att alla lager får korrekt färg och linjetyp.

Info_svenska_ArchiCAD_17_startfil1.jpg

• Från och med ArchiCAD 15 kontrolleras dörrars, fönsters, fönsterdörrars, takfönsters och
glaspartiers DWG lagerexport med hjälp av ArchiCAD-pennor.
Genom att aktivera en favorit syns inställningen för respektive objekts (bef, nytt eller riv D/F/FD/
TF etc) pennummertilldelning i inställningsdialogen.
I ArchiCAD 17 styrs detta genom att:
1. använda sig av att använda Renovation tool och default favorit (ej ny- eller riv-favorit) för F/D/
TF/CW och då få dessa skickade till relaterade lager vid DWG-export. F/D/TF/CW skickas till
respektive BSAB-lager med korrekt status.Öppningsbåga hamnar i samma lager som objekt.,
med samma penna.
2. eller enligt AC 16-metoden som innebär att man aktiverar F/D/TF/CW-favorit med korrekt
status (bef/riv/ny) för att skicka dörrars, fönsters och fönsterdörrars objektlinjer till korrekt BSABlager
och öppningsbågelinjer till separat SB11-lager.
• Pelare och väggar är inställda på att få automatisk höjd i förhållande till våningshöjden. Därefter
ansluter man elementen mot närliggande bjälklag via ett kommando. Givetvis kan man stänga
av denna funktion om så önskas.
• Nya ikoner har lagts till den svenska paletten Quick Reach; en genväg till att hantera Building
materials och att ansluta vertikala element gentemot bjälklag.

Info_svenska_ArchiCAD_17_startfil2.jpg

• Zonstämpel för rumsbeskrivningar har bytts till en som är skalkänslig, dvs visar mer eller mindre
information i stämpel beroende på skala. Den har också en pop-ut ruta för standardiserade
rumsnamn,

Info_svenska_ArchiCAD_17_startfil3.jpg

• Alla favoriter i favoritpaletten har blivit uppdaterade:
- bjälklag är placerade på noll på våningen i förhållande till sitt stomskikt vid använding av
kompositer. Alla skikt över stommen kommer alltså att ligga över nollnivå på våningen. Denna
default-inställning kan ändras, men hänger samman med den smarta lösningen av intelligenta
möten mellan väggar och bjälklags olika skikt (BM).
- dörrars subfloor-inställning är satt till noll för att fungera med det generella bjälklaget. Detta
bjälklag har inga skikt och dörren kan därför placeras på nollnivå i förhållande till det. Vid mer
detaljerad modellering (anv. av kompositbjälklag) behöver denna nivå justeras.
- många av konstruktionsverktygen nu en automatisk höjd i förhållande till våningshöjden.
- fönster och dörrars inplaceringshöjd är kopplade till våningens bas, i stället för som tidigare -
till väggens bas. Detta för att det ska bli lättare att skapa vägghål som går mellan våningsplan.

Info_svenska_ArchiCAD_17_startfil4.jpg

• Kompositerna har reducerats till att bestå av de typer av tak, väggar och bjälklag som är
representerade i Arkitektens handbok.
Översta skiktet på dessa kompositer har ett förenklat utseende, en sk. "generell beklädnad".
Detta för att man ska kunna anpassa ytskiktet på de olika kompositerna men behålla den
standardiserade stommen och des närliggande skikt. Man kan antingen byta Building Material
i komposit-dialogen eller tilldela annorlunda surface och termiska egenskaper i BM-dialogen.
Inställningen har blivit gjord för att man snabbt ska kunna komma fram till ett skissresultat och
testa byggnadsskalets termiska egenskaper.
• Den nya attribut-gruppen Building Material styr den interaktiva läkningen mellan vertikala och
horisontella element. BM har delats in i huvudgrupper för att man lättare ska kunna hitta i listan.
Varje BM består av fyllning som representerar en snittyta, ett ytskikt som syn i 3D-fönstret och
termiska egenskaper som är hämtade från en databas. Varje BM har en läkningsprio som man
enkelt kan justera, antingen genom att skriva in ett nytt nummer eller genom att dra och flytta
runt dem i listan när man listat enligt prio.
Prio-valet i svenska startfilen är baserad på att BM ska kunna skapa snygga och detaljrika
sektioner som fungerar i de flesta skalor, där stomelementen läker och ytskikten på
kompositerna får anpassa sig enligt byggnadsteknisk struktur.
Valet av Building materials är baserad på att täcka både material för generella skisslägen
så väl som att täcka upp standardmaterial som är inkluderade i ett bygge. Dessutom är alla
kompositernas skikt inkluderade - men generaliserade för att inte göra listan för lång.

Info_svenska_ArchiCAD_17_startfil5.jpg

Info_svenska_ArchiCAD_17_startfil6.jpg


Info_svenska_ArchiCAD_17_startfil7.jpg
• Viss upprensning har skett bland skrafferingarna men i övrigt har filattributen lämnats orörda
från AC 15.


För information om editeringar gjorda i äldre versioner se vår hemsida eller kontakta Susanne på
susanne.olsson@graphisoft.se

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk