Trace Reference gör ArchiCAD långsamt.

Håkan Nyander -

Trace Reference gör ArchiCAD långsamt

 

[EDIT]: Detta skall nu vara löst med senaste Hotfix 3 (build 3482)

av KatalinTakacs , uppdaterad 2012/11/05 • ArchiCAD16 • RefID: 144.911 • Status: Öppen


Källa: http://archicadwiki.com/Troubleshooting/SlowTraceReference

 

Fråga

När Trace Reference aktiveras i projektet, gör det ArchiCAD 16 går långsamt. 
Referensfilen är en vy från View Map.


Trace.png

 

Orsak

3D Window-inställningarna kontrolleras också när en View läses in som en referens. Om en View, som används som referens, har sparats med en annan 3D  inställning (Internal Engine eller Open GL) än den nuvarande inställningen kommer denna att laddas upprepade gånger.

 

Lösning

För att undvika detta:

  • Matcha 3D Engine för 3D element display i View »3D-View options» 3D Window Settings dialog med aktuella inställningar. I de flesta fall måste detta ändras från internal engine till OpenGL.

  • Du kan också skapa en ny vy med de aktuella 3D-inställningar och de önskade parametrarna.
  • Använd en referensfil från Project Map istället för View Map.


Dennabug är planerad att lösas i nästa ArchiCAD 16 Hotfix


Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk