Migration ARCHICAD

Håkan Nyander -

  • Migrera projekt: Spara om ett ARCHICAD-projekt till en nyare version.
  • Det är säkert att migrera om användaren tänker på texten nedan, mindre fel kan givetvis förekomma vilket ökar vikten av backup.
  • Migrera projektet när det behövs för den nya versionen, tidigare än så är administrativt överflödigt eftersom nya versioner släpps årsvis.

Om användaren önskar fortsätta jobba i äldre projekt efter migration

  • Migrera bibliotek: Uppdaterar projektets objekt till den nya versionens objekt, andra objekt kvarstår oförändrade.
  • Detta rekommenderas eftersom projekten bör vara uppdaterade när användaren jobbar i dem för att förhindra att objekten tynger ner filen eller har buggar.

Om användaren ej önskar fortsätta jobba i äldre projekt (för undersökning/kontroll efter migration)

  • Skip Library Migration: Det gamla biblioteket används som vanligt utan att uppdateras.
  • Om projekt ej är fastställt, färdigställ det helst i samma version det skapades som säkerhetsåtgärd för eventuella fel, således ej i nära samband med deadline.

Projektstruktur

  • Fastställ att samtliga projekt från som ska migreras är kopierade på datorn, backup.
  • Vid migration kan originalfilerna användas om användaren sparar om filerna till version 20, om problem inträffar finns backup.

Steg för steg vid migration

Före migration

  • Kontrollera Backup
  • Vid större projekt: Ta bort onödiga attribut / favoriter steg för steg i Attribute Manager om så önskas, annars skapas nya byggnadsmaterial trots att de kanske inte används (För migration från version 16 och tidigare). Find & Select i 3D-vy kan söka på attributnamn vid osäkerhet om vilka attribut som används eller ej. Funktionen Purge unused rekommenderas ej för detta ändamål.

Under migration

  • Öppna önskat projekt.
  • Migrera bibliotek eller Skip library migration, se s.2
  • File / Save, acceptera varningen och lägg dokumentet i samma mapp, användaren kan skriva över filen eftersom orignalet finns kvar i Backup-mappen.

Efter migration

  • Kontrollera attribut igen, bland annat byggnadsmaterialens namn och Priority om användaren inte använder Legacy mode, se intersections på s.2. Vissa priorities kan bli 0 efter migration. De kan även döpas om, förutsatt att inte projektet hanterar Hotlinks. Om användaren saknar ett byggnadsmaterial kan det importeras från ett annat projekt eller skapa nytt material.
  • Välj Work Environment för ARCHICAD 20.
  • Vid större projekt: Ta bort onödiga Cut fills i cut fill settings.
  • Projektet fungerar som vanligt men är nu uppdaterat till version 20, det kan förekomma mindre komplikationer som åtgärdas med kunskap enligt s.2.

Vad som händer vid migration (öppnar/sparar äldre projekt i ny ARCHICAD-version)

Följande information är ett exempel på migration från ARCHICAD 16 till 20. Tillagda funktioner och vad som bör ses över varierar mellan olika versioner användaren migrerar från. För en lista med detaljerad information gällande de olika versionerna, klicka här. Vissa komplikationer kan uppstå, därför kan användaren öppna projektet i båda versionerna för att jämföra om så önskas.

Migrera bibliotek:

Funktionen tar bort ARCHICAD Bibliotek <version> och sätter in ARCHICAD bibliotek 20, många objekt från bibliotek den tidigare versionen har uppdateringar, dessa objekt uppdateras i modellen.

  • De objekt i den tidigare versionen som inte längre finns/har någon motsvarighet i bibliotek 20 behöver ersättas, det gör ARCHICAD genom att ta in Migrationsbibliotek för den tidigare versionen som innehåller endast de objekt som inte har någon motsvarighet i version 20.
  • Det rekommenderas att använda ARCHICAD-funktionen för migration framför att göra det manuellt, då blir inga objekt missing (är så fallet är det egna objekt som behöver laddas in manuellt).
  • Om användaren vill migrera bibliotek senare finns funktionen som en ikon i Library Manager. Migrationsbibliotek har mindre storlek än basbibliotek.

Building materials:

  • Fills i version 16 ersätts automatiskt av ARCHICAD till building materials vid migration, i Options > Element attributes > Building materials skapas nya utifrån de fills som finns med motsvarande inställningar.
  • Namnet på nya byggnadsmaterial blir samma som Fill följt av 9 siffror.
  • Om spara ut attribut: Spara ej ut data (Attribut) från version 16 för att använda i andra projekt, gör det från 20 i Attribute Manager.

Link to story:

I 16 kunde man inte länka väggar/pelare/zoner till Wall Top, således får de automatiskt ”Not linked” i inställningarna vid migration, kan ändras manuellt.

Intersections:

Project > Project Preferences > Legacy mode är alltid ”ON” vid migration: gör att modellens intersections kvarhålls som i version 16. Detta eftersom ARCHICAD har skapat Building Materials med priority efter 16 samt automatiska intersections, med Legacy Mode ON bortser ARCHICAD från exempelvis priority, OFF aktiverar det. Legacy mode ON gör att materials surfaces inte syns i 3D eftersom det i version 16 skedde på element-nivå, Surfaces sker centralt (Surface settings) i version 20.

Referenslinjer

Referenslinjer för väggar (Left / right) och bjälklag ersätts med namnen i ARCHICAD 20. Referenslinjer ändras dock inte, endast namnen.

Guide Lines

har även bytt namn, fungerar som vanligt i övrigt

Surfaces &Transparens:

Använd alltid endast ARCHICAD 20 surface-kataloger, ev. additions för 18,19. Fler kataloger resulterar duplicates, ARCHICAD ordnar det vid migration. Surface transparens ser i ARCHICAD 20 annorlunda ut, mer klart vid 100% transparens, tidigare visades surface-färgen.

Element classification

istället för ARCHICAD Type under Categories and Properties.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk