Byta från hårdvarulås till Software Key

Håkan Nyander -

Innan du börjar

1. För att byta ut WIBU hårdvarulås mot Software Key använder man License Manager
Tool. Hämta LMT här : http://www.graphisoft.com/downloads/licensing.

2. För att hantera Software Keys behövs ett Graphisoft ID. Det erhåller du genom att registrera dig här: https://graphisoftid.graphisoft.com/#/register

3. Via mail får du en förteckning över de WIBU hårdvarulås som ert företag ska byta till Software Keys samt en Authentication Key som används för att verifiera er företagsidentitet. Denna Authentication Key ger er tillgång till era nya Software
Key(s). Ha denna information tillgänglig under utbytesprocessen.
4.

Steg för steg: Så här går det till att byta till Software Key

1. Starta License Manager Tool och logga in med ditt Graphisoft ID:

2. Ange din Authentication Key i dialogrutan.


 
3. En ny dialogruta kommer fram: Create Company Account. Skriv in ert företagsnamn och klicka på Accept. Du blir då ert företags Administratör som hanterar er licenspool. Administratörsrättigheten kan senare vid behov överlåtas till någon annan.
Obs: Proceduren att skapa Company Account samt ange Authentication Key görs
endast en gång.

4. Stoppa in det hårdvarulås som ska bytas till Software Key i en av datorn usb-portar
5. En lista kommer fram i License Manager Tool. Markera hårdvarulåset och klicka på

Continue.


 
6. En dialogruta kommer fram: Update Multiple Keys. Den listar hårdvarulåset som ska avprogrammeras och den Software Key som ska överta licensen. (Alla era Software Keys finns i en molnbaserad licenspool som lagrar ert företags Software Keys)

7. Klicka på Start för att påbörja utbytesprocessen
8. När programmeringen är klar kan den nya Software Key:n checkas ut till din dator.
Detta görs genom att välja en Software Key från listan och klicka på Download.


 

9. Hämtningen av din Software Key till datorn är genomförd när den gröna bocken och texten Download successfully completed kommit fram.
10. Nu är din Software Key redo att användas. ’Klicka på Quit för att avsluta License
Manager Tool.

Noteringar:

-­‐ När ert företags GRAPHISOFT ID har blivit verifierat kan man när som helst se
status på era Software Keys (licensernas innehåll samt vart är utcheckade). Det görs via denna länk: https://graphisoftid.graphisoft.com/#/softcontainers
-­‐ För att ge era kollegor på företaget tillgång till era Software Keys skapar ni nya GRAPHISOFT ID:n för varje medarbetare samt anger vilka rättigheter de ska ha (”Administrator” eller ”Member”). För mer information följ denna länk: http://www.graphisoft.com/support/graphisoftid/manage-company/.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk